Ubezpieczenie Mieszkań i domów

Oferujemy ubezpieczenia mieszkań i domów od ognia i innych zdarzeń losowych (zalanie, wybuch, siły natury), kradzieży z włamaniem, rabunku w wariancie pełnym (od 1% sumy ubezpieczenia) lub ograniczonym do zdarzeń losowych (od 0,7% sumy ubezpieczenia). Możliwe jest zawarcie również ubezpieczenia mieszkania w korzystnym pakiecie z ubezpieczeniem samochodu.

Ubezpieczamy również nieruchomości nabywane w kredycie, z cesja praw na rzecz banku kredytującego.