Praktyczne informacje o ubezpieczeniach komunikacyjnych:
 
Przy sprzedaży/kupnie używanego samochodu polisa jest ważna tylko do końca okresu,
na który została zawarta. Umowa podpisana przez poprzedniego właściciela automatycznie wygasa.
Możesz wypowiedzieć „odziedziczona” umowę OC u agenta w dowolnym momencie jej trwania.
UWAGA! Sprzedając auto, masz obowiązek poinformowania o tym swojego ubezpieczyciela w ciągu 14 dni i przekazania mu danych nowego właściciela. Po rozwiązaniu umowy przez nowego właściciela otrzymasz zwrot za każdy niewykorzystany dzień polisy, niezależnie od tego, czy wcześniej na podstawie umowy ubezpieczyciel
wypłacał odszkodowanie.