Ubezpieczenie Gospodarcze

Ubezpieczenie podmiotów gospodarczych (biura, sklepy, warsztaty i.t.p.) od ognia i innych zdarzeń losowych, dewastacji, kradzieży z włamaniem, rabunku, odpowiedzialności cywilnej.